Yönetmelikler

 • (Mülga)Telekomünikasyon Kurumu Bütçe Ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mali Yönetimi ve Kontrol İşlemlerine İlişkin Yönerge
 • 02/03/2009 tarihli ve 27157 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinde 1999/5/EC Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  13/02/2004 tarih ve 25372 sayılı Mükerrer Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği (Konsolide Metin)
  15/02/2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi Gazete
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Gelirlerinin Tarh, Bildirim, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
  07/08/2009 tarih ve 27312 sayılı Resmi Gazete
 • Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği
  15/08/2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazete
 • Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
  26/12/2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
  03/06/2014
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliği
  08/06/2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik
  14/12/2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönerge
 • Değişikliklerin işlendiği 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)
 • Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  15/02/2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi Gazete
 • Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
  21/04/2011 tarih ve 27912 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar Arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri Ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
  Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik 
  03/02/2010 tarih ve 27482 sayılı Resmi Gazete
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (Konsolide Metin)
  05/06/2012 tarih ve 28314 sayılı Resmi Gazete (Değişiklikler işlenmiş)
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
  12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği
  Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği
  GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ
  Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ek-4'ün Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik
  24/07/2012 tarih ve 28363 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmenliği
  13/07/2014
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği (Konsolide Metin)
  28/07/2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği 
  15/01/2010 tarih ve 27463 sayılı Resmi Gazete
 • Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (Konsolide Metin)
  28/05/2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazete (Değişiklikler İşlenmiş)
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Kullanım Hakkının Verilmesi ve Ücretlerinin Ödenmesi Hakkında Usul ve Esaslar
  Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri (07/05/2009 tarihli ve 2009/DK-08/230 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararıyla onaylanan)
 • Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
  06/01/2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   
  Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği   
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik
  12/07/2014 tarih ve 29058 sayılı Resmi Gazete
 • Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  15/02/2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi Gazete
 • Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği (Konsolide Metin)
  08/09/2009 tarih ve 27343 sayılı Resmi Gazete (Değişiklikler işlenmiş)
 • Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu Ve Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  18/03/2011
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 
  01/11/2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazete
 • İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması İle Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik   
  05/09/2004 tarih ve 25574 sayılı Resmi Gazete
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti içinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Yönetmeliği
  23/10/2010
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Kripto Başvuru Formu
 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  25/08/2011
 • Kısa Mesafe Erişim (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik
  11/09/2012 tarih ve 28408 sayılı Resmi Gazete
 • Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmelik
  16/05/2009 tarih ve 27230 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar
 • Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği
  02/07/2009 tarih ve 27276 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  16/01/2015 tarih ve 29238 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Numaralandırma Yönetmeliği (Konsolide Metin)
  27/06/2009 tarih ve 27271 sayılı Resmi Gazete (Değişiklikler İşlenmiş)
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yönetmeliğe İlişkin Açıklama
  24/02/2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik
  26/02/2004 tarih ve 25385 sayılı Resmi Gazete
 • Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  
  05/05/2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete
 • Otomatik Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları Yönetmeliği   
  08/03/1986 tarih ve 19041 sayılı Resmi Gazete
 • Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği
  18/07/2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Pazar Analizi Yönetmeliği
  27/11/2012 tarih ve 28480 sayılı Resmi Gazete
 • Personel Yönetmeliği 
  27/01/2001 tarih ve 24300 sayılı Resmi Gazete
 • Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik
  03/06/2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete
 • Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (Konsolide Metin)
  03/06/2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Sınai, Bilimsel ve Tıbbi (SBT) Cihazlar Yönetmeliği
  23/10/2011 tarih ve 28093 sayılı Resmi Gazete
 • Spektrum Yönetimi Yönetmeliği
  02/07/2009 tarihl ve 27276 sayılı Resmi Gazete
 • Tarife Yönetmeliği (Konsolide Metin)
  12/11/2009 tarih ve 27404 sayılı Resmi Gazete (Değişiklikler işlenmiş)
 • Tarife Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  15/02/2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi Gazete
 • Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
  26/08/2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete
 • Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
  16/05/2005
 • Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine  İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
  24/10/2007 tarih ve 26680 sayılı Resmi Gazete
 • Telekomünikasyon Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  08/06/2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete
 • Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
  01/05/2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete
 • Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
  03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazete
 • Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik
  06/02/2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete
 • Telekomünikasyon Uzman Yrd.ve Telekomünikasyon Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
  21/12/2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete
 • Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon  İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik  
  10/11/2005 tarih ve 25989 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Konsolide Metin)
  17/07/2009 tarih ve 27291 sayılı Resmi Gazete (Değişiklikler İşlenmiş)
 • Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/EC)
  24/03/2007 tarih ve 26472 sayılı Resmi Gazete
 • Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
  06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete
Ana sayfa | Arama | İletişŸim | RSS Akışları | ܜyelik | Site Haritası | English