Mevzuat

Bakanlar Kurulunca alınan 2012/3842 sayılı "Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar" []

    20 Ekim 2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu karar ile;

  • Siber güvenlikle ilgili alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program,rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın başkanlığında,Dışişler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer bakanlık ve kamu kurumlarının katılımıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur.

  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na ulusal siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin çeşitli görevler verilmiştir.

  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bu kendisine verilen görevleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yerine getirebileceği hüküm altına alınmıştır.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler Siber Güvenlik Kurulu tarafından belirlenen politika, strateji ve eylem planları çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek ve belirlenen usul, esas ve standartlara uymakla yükümlüdür.

 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile;

  • Bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi(4 üncü madde birinci fıkra (ı) bendi),

  • İzinsiz erişime karşı şebeke güvenliğinin sağlanması(12 nci madde ikinci fıkra (j) bendi),

  • Elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması(6 ncı madde birinci fıkra (ş) bendi

görevleri Kurumumuza verilmiştir.

Ana sayfa | Arama | İletişŸim | RSS Akışları | ܜyelik | Site Haritası | English